Senin, 22 Maret 2010

Pengertian Sholawat atas Nabi SAW

Sholawat merupakan lafadz dari kata Sholat. Sholawat merupakan bahasa arab, yang artinya adalah doa, rahmat dari Tuhan, memberi berkah, dan ibadah. Kalau sholawat itu dilaksanakan oleh hamba kepada Allah, maka maksudnya bahwa hamba itu menunaikan ibadah atau berdoa.
Tetapi kalau Allah bersholawat atas hambanya, maka sholawat dalam hal ini artinya bahwa Allah mencurahkan rahmat-Nya Allah melimpahkan berkah-Nya.Dengan demikian maka sholawat Allah kepada hamba-Nya dibagi 2, yakni : khusus dan umum. Sholawat khusus, ialah sholawat Allah kepada Rasul-Nya, para nabi-Nya, istimewa sholawat-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat umum, ialah sholawat Allah kepada hamba-Nya yang mu'min.
Setelah itu haruslah diketahui bahwa arti perkataan Sholawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW ialah memuji Muhammad, melahirkan keutamaan dan kemuliaannya, serta memuliakan dan memperdekatkan Muhammad itu kepada diri-Nya. Adapun pengertian kita Bersholawat atas Nabi SAW ialah Mengakui kerasulan serta memohon kepada Allah melahirkan keutamaan dan kemuliaannya, adalah dengan melahirkan agama yang dibawa Muhammad di atas segala agama yang lain dan melahirkan kemuliaannya di atas kemuliaan nabi2 yang lain.
Maka pengertian Sholawat malaikat kepada Nabi SAW adalah memohon kepada Allah supaya Allah mencurahkan perhatiannya kepada Nabi, agar merantai alam semesta yang membentang luas ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar